Egypte en Toetanchamon

webkwestie / webquest

Opdracht

Je hebt een vertaling gevonden. In deze vertaling heb je veel gelezen over Egypte.

In deze vertaling komen verschillende onderwerpen naar voren. Je gaat nu per onderwerp onderzoeken of de informatie klopt. Alles wat je ontdekt, schrijf je op in je eigen dagboek.

Vraag aan je leerkracht een schrift die je kunt gebruiken als dagboek.

Pak een pen om in het schrift te kunnen schrijven.

Als je hierop klikt, vind je de eerste bladzijde van je dagboek. Dit heb je allemaal al gedaan!

De volgende bladzijde van je dagboek maak je op dezelfde manier.

Schrijf deze bladzijde over in je schrift. Gebruik de eerste bladzijde als voorbeeld voor de volgende bladzijden.

n je dagboek moet je het volgende zetten:

    • Eerst schrijf je op elke bladzijde de plaats en de datum.

    • Daarna schrijf je op over welk onderwerp de bladzijde gaat.

    • Vergeet niet op te schrijven waar je de informatie gevonden heb.

    • Je schrijft nu op wat je voor informatie gevonden hebt. Je schrijft dit wel uitgebreid op.

    • Schrijf er ook bij wat je ervan vond.

Als je wilt weten over welke informatie je iets moet vinden, ga dan naar werkwijze.